Consecutief tolken: tips voor sprekers met uitgestelde vertaling

12.02.2018
Tolken Tolkenbureau Amsterdam Nederland

Bij consecutief tolken vindt de vertaling uitgesteld plaats. De tolk maakt aantekeningen tijdens de originele voordracht en vertaalt aan het eind de inhoud van de toespraak. Dat maakt het voor de toehoorders gemakkelijker de vertaalde inhoud of complexe verbanden te begrijpen die in een vreemde taal worden voorgedragen. Vaak wordt deze vorm van vertalen gebruikt bij toespraken om de toehoorders de mogelijkheid te geven de originele tekst zelf te horen, ook als ze de vreemde taal niet perfect beheersen. De tolk zorgt direct in aansluiting met zijn samengevatte vertaling voor een omvattend begrip. Hier moet de vertaler bijzonder nauwkeurig werken, want uitgesteld tolken verlengt de voordrachttijd aanzienlijk. De toehoorders moeten niet overbelast worden met een grote hoeveelheid niet relevante uitspraken of meerdere herhalingen.

 

Sprekers die willen samenwerken met een consecutieve tolk, maken het werk voor de tolk gemakkelijker als ze een paar tips opvolgen.

Tip 1: documenten voor de tolk

Als u uw toespraak al af heeft of een lijst met steekwoorden heeft, kan de vertaler zich daarmee optimaal voorbereiden op zijn werk. Dat verhoogt de kwaliteit en ook de kwantiteit bij het consecutief tolken, omdat de vertaler al vooraf in de gelegenheid is om zich bekend te maken met het onderwerp.

Tip 2: vrij praten of langzaam lezen

Een vrij gesproken toespraak is ideaal voor voordrachten, lezingen of optredens, want u vindt automatisch de juiste toon en toehoorders worden gemakkelijker meegevoerd. Als de toespraak moet worden voorgelezen, is langzaam en op toon lezen een voordeel voor toehoorders en de tolk.

Tip 3: afkortingen en eigennamen

Eigennamen en getallen zijn normaal gesproken zeer vertrouwd voor de spreker, maar zijn niet altijd bekend bij zijn toehoorders. Langzaam en duidelijk uitspreken maakt het gemakkelijker voor de tolk en de toehoorders om de zin van het gezegde te begrijpen. Afkortingen of specifieke vakbegrippen moeten kort worden verduidelijkt als niet het hele publiek uit vakmensen bestaat.

Tip 4: grappen zijn moeilijk te vertalen

Een grap of een spreekwoord kan een toespraak opfleuren. Als deze vervolgens moet worden vertaald, raden experts echter af deze te gebruiken. Bij de vertaling gaat de grap meestal verloren en dat irriteert de toehoorders onnodig.

 

Heeft u een consecutieve tolk nodig? Wij staan graag voor u klaar!