E-Overheid: In hoeverre houden burgers ervan om online administratieve kanalen te gebruiken?

E-Overheid In hoeverre houden burgers ervan om online administratieve kanalen te gebruiken

Als het internet het mogelijk maakt om processen tussen de staat en zijn burgers uit te voeren, wordt dit e-overheid (elektronische overheid) genoemd. Een nieuwe burger registreren, de grootte van de vuilnisbak veranderen of de meter op de watermeter aflezen - veel van de voormalige gebruikelijke administratieve procedures voor het beheer van een gemeente kunnen nu gemakkelijk vanuit huis worden uitgevoerd. Deze dienst wordt echter niet in alle landen even goed ontvangen, zoals blijkt uit een enquête die in 2018 is gehouden onder mensen die gedurende een bepaalde periode met overheidsinstanties hebben samengewerkt. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de landen en op sommige gebieden is de groei bijzonder traag.

 

Italianen gaan liever rechtstreeks naar het palazzo communale (gemeentehuis)

Van de Italiaanse ondervraagden aan het onderzoek gaf slechts 24 procent aan dat ze graag online overheidszaken doen. Italianen gaan liever rechtstreeks naar het gemeentehuis en gebruiken het internet maar mondjesmaat voor hun interactie met de overheid. Tien jaar geleden was dit percentage 20 procent, wat betekent dat e-overheid in Italië niet veel populairder is geworden. De situatie is anders in Denemarken, waar in 2008 slechts één op de twee gebruikers de onlinediensten van de overheid gebruikte, terwijl 92 procent van de gebruikers vandaag de dag zegt dat ze hun overheid liever online bezoeken. De Denen zijn daarmee de absolute koplopers in het gebruik van e-overheidsdiensten, gevolgd door de Nederlanders, waar op dit moment nog altijd 82 procent van de ondervraagden zegt dat ze graag online met de overheid communiceren. In de middenmoot van het onderzoek valt Frankrijk op, waar tien jaar geleden slechts één op de twee Fransen gebruik maakte van de onlinemogelijkheden, terwijl het laatste onderzoek een stijging liet zien naar 71 procent. Voor de Duitsers verloopt de groei vrij langzaam, want 10 jaar geleden maakte 44 procent van de ondervraagden gebruik van het internet en nu is het 57 procent.

 

Meertalige online aanwezigheid van autoriteiten is zinvol

De trage ontwikkeling in sommige landen met betrekking tot het gebruik van e-overheidsdiensten is deels te wijten aan het ontwerp van de websites en deels aan een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in het internet. Voornamelijk het meertalige aanbod biedt perspectieven, want veel burgers weten zich veel beter te redden in hun moedertaal, vooral als het gaat om overheidsaangelegenheden. Professionele vertalers leveren een waardevolle bijdrage aan de groei van virtuele overheidsdiensten en wij begeleiden ook graag alle projecten die gericht zijn op de groei van de dienstverlening binnen de e-overheid.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen