Nieuwe EU-voorschriften voor het douanewetboek sinds 01-05 van kracht

Nieuwe EU-voorschriften voor het douanewetboek

Grondige modernisering per 1 mei 2016

Sinds 1 mei 2016 geldt in het douanegebied van de Europese Unie een nieuwe douanewetgeving. Het zogenaamde douanewetboek van de Unie (DWU), en verdere, daarmee samenhangende verordeningen van de Europese Commissie, volgt het sinds 1992 geldende douanewetboek op. Het DWU is een groot Europees doel en onderdeel van de modernisering van de douaneomgeving voor de verdere ontwikkeling van de Unie. Het moet het internationale goederenverkeer sneller, veiliger en transparanter maken en voordelen brengen voor burgers, bedrijven en landen.

Sinds vele jaren is daarom aan de modernisering van de douanewetgeving gewerkt. Inklaring werd geharmoniseerd en vereenvoudigd, elektronische gegevensuitwisseling werd uitgebreid, procedures voor bijzonder betrouwbare economic operators werden vereenvoudigd en de mogelijkheden voor risicoanalyse werden verbeterd.

Het DWU voorziet onder andere een stapsgewijze invoering van EU-wijde geharmoniseerde IT-procedures en gemeenschappelijke databases. Het bereiken van efficiënte elektronische douanesystemen in alle lidstaten moet garanderen dat de douanevoorschriften in de gehele EU op dezelfde manier worden toegepast en omgezet.

Meer informatie: europa.eu

 

Een nieuwe opmerking toevoegen