UK: Statuswijzigingen voor Nederlanders in het geval van "No-Deal-Brexit"

UK Statuswijzigingen voor Nederlanders in het geval van No-Deal-Brexit

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dreigde op 29 maart 2019 een feit te worden, maar de afgevaardigden van het Britse Lagerhuis (House of Commons) wezen het door Theresa May onderhandelde Brexit-akkoord opnieuw af. Hierdoor wordt de deadline met de goedkeuring van de EU uiteindelijk naar 12 april 2019 verplaatst.

Echter in het geval van de invoering van een "No-Deal-Brexit" kan de situatie van de gedetacheerde Nederlandse staatsburgers veranderen, meer bepaald wanneer er geen consensus over de nivellering van verblijfs- en arbeidsvergunningen wordt bereikt door de Britse parlementariërs en het Verenigd Koninkrijk duidelijk ongereguleerd uit de Europese Unie stapt (Hard Brexit).

 

Als Nederlander in het Verenigd Koninkrijk zijn rechten als burger behouden

Degenen die in het Verenigd Koninkrijk willen blijven, moeten noodzakelijkerwijs een  settled status  verkrijgen, anders verliezen zij hun voormalige rechten. Het verzoek kan online of via een app worden ingediend. Hierdoor wordt het voor de naar het buitenland gedetacheerde werknemers mogelijk om een permanente verblijfsstatus aan te vragen en hun recht op wonen en werken toe te passen. De registratie is volgens de huidige situatie mogelijk tot 31 december 2020.

Tijdens deze periode kunnen tal van documenten worden aangevraagd door de Britse autoriteiten, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de werkgever over de werknemerssituatie, loongegevens, uittreksel uit het strafregister evenals officiële identiteitsdocumenten en persoonsgegevens. Hiervoor kunnen ook beëdigde vertalingen worden geëist. Ons filiaal in het Verenigd Koninkrijk, Alphatrad UK, voert snel en efficiënt alle vertalingen van uw documenten uit en biedt u de vereiste certificeringen.

Degenen die dit verzoek niet hebben ingediend, zullen vermoedelijk vanaf 31 december 2020 niet langer over hun huidige rechten beschikken, zoals het recht om in het land te verblijven of er - zonder een individueel verleende werkvergunning - professioneel actief te mogen zijn. Ook de door de overheid gefinancierde gezondheidszorg (National Health Service / NHS) en andere sociale voorzieningen zullen waarschijnlijk niet meer kunnen worden gebruikt.

 

Toekomstige Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk

De Nederlandse staatsburgers die zich willen "verplaatsen" in het Verenigd Koninkrijk of er willen werken, moeten in het geval van een "No-Deal-Brexit" een aanvraag voor een inreis- en verblijfsvergunning indienen bij de Home Office (afdeling van het Britse ministerie van binnenlandse zaken).

 

Het einde van de roamingkosten

Momenteel bestaan er geen roamingkosten maar  voor Britten die reizen naar Europa (EU) of voor EU-burgers die reizen naar het Verenigd Koninkrijk kunnen deze ingevoerd worden of in werking treden.

 

Grenscontroles voor reizigers

In principe kunnen Nederlanders evenals alle EU-burgers zonder visum naar het Verenigd Koninkrijk reizen voor een verblijf niet langer dan 90 dagen. Hiervoor is de identiteitskaart voldoende tot 31 december 2021; daarna zal men een paspoort moeten kunnen voorleggen.