Nieuws

Sinds 1 mei 2016 geldt in het douanegebied van de Europese Unie ...
Kleine en middelgrote bedrijven (MKB) spelen een zeer belangrijke ...
De waarde van de vordering wordt verhoogd tot 5 000 EUR Momenteel is het zo dat indien bij grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken de waarde van een vordering niet meer bedraagt dan 2 000 EUR, dan kan de Europese procedure voor geringe vorderingen toegepast worden, op voorwaarde dat ten minste een van de partijen zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het aangezochte gerecht. De wettelijke grondslag is Verordening (EG) nr. 861/2007.
Veel Nederlandse bedrijven handelen wereldwijd en handhaven ...
Openbare aanbestedingen brengen een bedrijf niet alleen financiële winst, maar beteken vooral op gebied van onderzoek ook een dikke plus voor het imago. In Nederland zijn er niet alleen klassieke, wettelijk verplichte, aanbestedingen van openbare diensten, maar ook steeds meer privéaanvragen. Via online portals zoeken bedrijven wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden om hun zaken uit te breiden en naast aanbestedingen voor de dienstensector en handwerk, zijn er vooral op het gebied van onderzoek en in de industrie steeds weer interessante mogelijkheden op de internationale markt.