Vertaling en lokalisatie van software

vertalingen lokalisatie-software Vertaalbureau Amsterdam

Een van de diensten waarnaar op het gebied van vertalingen tegenwoordig bijzonder veel vraag is, is het overzetten van software en informaticatoepassingen in andere talen. Het gaat daarbij altijd om een uitgebreide oplossing, waar bedrijven gebruik van maken als ze hun marketingstrategieën ontwikkelen om daarmee hun omzetdoelen te bereiken. 

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven en organisaties hun doelen ook daadwerkelijk kunnen bereiken met een specifiek voor hen ontwikkelde software, is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de software toepasbaar is voor een omvangrijk publiek. Daarvoor moet de betreffende software worden vertaald en aangepast aan de bijzonderheden van de taal van de klanten die aanvragen doen (worden gelokaliseerd). 

In dit opzicht moet elke opdrachtgever zich er van bewust zijn dat de vertaling van programma's en informaticacomponenten een zeer complexe opdracht is. Daarom is het belangrijk om te steunen op vakmensen die met de vereiste ervaring en zorgvuldigheid aan het werk gaan, zich houden aan de overeengekomen termijnen en een uitstekende/goed verloop van de  communicatie tijdens het vertaalproces garanderen. 

Bovendien moet er ook aan gedacht worden dat er voor de vertaling van software veel verschillende soorten teksten moeten worden bewerkt en taken moeten worden volbracht, van het vertalen en lokaliseren van de gebruikersinterface, inclusief de menu's, via tekstketens, foutmeldingen, dialoogvelden en statusmeldingen, tot de vertaling van de online informatie, zoals helpbestanden en readme-bestanden. 

Binnen het vakgebied van softwarevertalingen nemen de opdrachten op gebied van het vertalen van technische documenten een bijzondere positie in. Tot deze technische documenten horen talrijke teksten, van snelle handleidingen, via gebruikershandboeken tot installatieaanwijzingen, configuratiehandleidingen en de FAQ's (veelgestelde vragen). 

Bij softwarevertalingen moeten ook de marketingdocumenten en het reclamemateriaal worden vertaald. Daaronder vallen de teksten op verpakkingen, productetiketten, in brochures en internetreclamespots. Ook het vertalen van de productkaart valt onder dit soort opdrachten. 

 

Vertalen en lokaliseren van handleidingmateriaal en multimediacursussen 

Het vertalen van software omvat onder andere ook het vertalen van cursusmateriaal, zoals video's met handleidingen en multimediacursussen. In de gevallen waarin computerondersteunde productbestanden via DTP worden gemaakt, is het bovendien belangrijk in het oog te houden dat deze later moeten kunnen worden vertaald.

Naast de software moeten ook de informaticatoepassingen in verschillende andere talen worden vertaald. Daaronder vallen bijvoorbeeld de toegangsmenu's, de verschillende inhouds- en afbeeldings-diagrammen en de bij de software horende schermen.

 

Meer weten: