De vertaling van mobiele applicaties (apps)

vertaling-mobiele-applicaties-apps Vertaalbureau Amsterdam

De vertaling van mobiele applicaties die zich staande moeten houden in een wereldwijde en zeer concurrerende markt

In talrijke landen gebruiken tegenwoordig vooral jonge mensen bij voorkeur smartphones en tablets om op het internet te gaan. Deze sterke toename van het gebruik van smartphones en tablets heeft ertoe geleid dat de vertaling van software voor mobiele telefoons in andere talen een dienst is geworden waar steeds meer vraag naar is.   

Het vertalen van apps omvat onder andere het vertalen van de beschrijving in de app-winkels en de reclame, evenals de interface, de gebruikshandleiding en dialogen, handleidingen en grafieken. Bij het vertalen van een app moet de vertaler zich steeds houden aan de op dit gebied gebruikelijke terminologie en de heersende stijl. Hij moet bovendien rekening houden met culturele verschillen die er zijn tussen landen waarin de doeltaal van de vertaling wordt gesproken. 

De vertaler moet daarnaast ook letten op de technische elementen waarmee zijn werk te maken heeft, zoals een beperking tot een bepaald aantal tekens. 

Vanwege de grote vraag naar de vertaling van software voor mobiele telefoons, is het niet verwonderlijk dat steeds meer vertalers zich op dit gebied specialiseren. Onberispelijk werk van een professionele vertaler garandeert een correcte en nauwkeurige toepassing van de terminologie in de doeltaal. Daardoor kunnen taalmoeilijkheden bij het gebruik van de app, en daardoor een negatieve waardering van deze door de gebruiker, worden vermeden. Een aantal van de op de markt beschikbare apps zijn zo slecht vertaald dat ze amper worden begrepen door de gebruikers en zodoende volkomen onbruikbaar blijken. 

Als u uw app succesvol wilt maken in een markt waarin bijzonder hoge concurrentievoorwaarden heersen, is het heel belangrijk een passende service op alle gebieden aan te bieden, en dit omvat vanzelfsprekend ook een probleemloze taalvormgeving van de app.     

 

Meer weten: