Wettelijke vermeldingen

Traducta Netherlands

Hogehilweg 16

1101 CD AMSTERDAM

Traducta is een merk van de Optilingua Groep die is geregistreerd door Alphatrad France en in Nederland werkzaam is onder de naam Traducta Netherlands.

Deze website is eigendom van Alphatrad France, een Société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde besloten vennootschap) met een kapitaal van € 1.000.006 ingeschreven bij het bedrijvenregister van Evry onder nummer 323.161.810 met het hoofdkantoor te Zac de la Tremblaie, Avenue de la Tremblaie, 91223 Le Plessis-Pâté (e-mail: alphhatrad@alphatrad.com), telefoon: +33 (0)1 69 77 88 00, intracommunautair BTW-nummer: FR27 323 161 810. Siret-nummer: 323 161 810 00193.

De directeur publicatie van de website is de heer Frédéric Ibanez, uit hoofde van zijn functie als bestuursvoorzitter, en de service provider voor de onmiddellijke en permanente opslag is Etudes Gamma - 40 Rue Damrémont - 75018 Parijs - Tel.: +33 (0)9 52 74 37 85

Cookies

Gebruikers worden hierbij geïnformeerd dat er, bij het bezoeken van de website, automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd in hun browser.

Een cookie is een blokje data dat wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe ze door de website surfen. Met cookies kunnen gebruikers niet geïdentificeerd worden.

Via het configuratiescherm van de browser kan informatie worden gevonden over de aanwezigheid van cookies en deze kunnen worden geweigerd op de manier zoals beschreven op: http://www.cnil.fr/.

Gebruikers hebben het recht op toegang tot, verwijdering en wijziging van persoonlijke gegevens die zijn geleverd door het gebruik van cookies onder de bovenstaande voorwaarden.

Gebruikers moeten zich houden aan de voorwaarden van de wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978 (Franse equivalent van de Wet bescherming persoonsgegevens), gewijzigd, en een schending van deze wet kan juridisch vervolgd worden.

Onder andere mogen ze persoonlijke gegevens waar ze toegang tot hebben, niet verzamelen of onjuist gebruiken en mogen ze, algemeen gesproken, geen handelingen uitvoeren die de privacy of de reputatie van personen kan schaden.

De algemene structuur, samen met de softwareapplicaties, teksten, abeeldingen, al dan niet bewegend, geluiden, knowhow en andere onderdelen van de website zijn het exclusieve eigendom van de uitgever van de website.

Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de website is verboden en vormt een strafbaar vergrijp volgens artikel L.335-2 e.v. van de Wet intellectueel eigendom.

Ditzelfde is van toepassing op databases die voorkomen op de website en die worden beschermd door de voorwaarden van de wet van 1 juli 1998 waarin de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de wettelijke bescherming van databases is omgezet in de Wet intellectueel eigendom.

De handelsmerken van de uitgever van de website en diens partners, evenals logo's die op de website voorkomen, kunnen al dan niet semifiguratieve merken zijn en zijn gedeponeerd.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de website is dientengevolge verboden volgens artikel L.713-2 van de Wet intellectueel eigendom.

Gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlinks toevoegen aan deze website zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de uitgever van de website.

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang door gebruikers via hypertext-links die voor de doelen van de website zijn ingevoegd in andere internetbronnen.